y8 bắn sé·‘g người que_Bạn vẫn có thể ăn ngô nếu nó bị thối?-Trang web thng tin quan tm