Làm cách nào để đặt hình nền gốc trên điện thoại di động Apple?Vua88 club – Sân chơi mang tính chuyênnghiệp cao nhất

  thời gian phát hành:2023-12-01 11:26:37   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Mở cài đặt điện thoại. 2. Sau khi vào trang cài đặt, hãy nhấp vào Hình nền. 3. Sau đó nhấn chọn h Vua88 club – Sân chơi mang tính chuyênnghiệp cao nhất。

1. Mở cài đặt điện thoại.

2. Sau khi vào trang cài đặt,àmcáchnàođểđặthìnhnềngốctrênđiệnthoạidiđộVua88 club – Sân chơi mang tính chuyênnghiệp cao nhất hãy nhấp vào Hình nền.

Làm cách nào để đặt hình nền gốc trên điện thoại di động Apple?Vua88 club – Sân chơi mang tính chuyênnghiệp cao nhất

3. Sau đó nhấn chọn hình nền mới.

Làm cách nào để đặt hình nền gốc trên điện thoại di động Apple?Vua88 club – Sân chơi mang tính chuyênnghiệp cao nhất

4. Chọn loại mong muốn để nhập.

Làm cách nào để đặt hình nền gốc trên điện thoại di động Apple?Vua88 club – Sân chơi mang tính chuyênnghiệp cao nhất

5. Sau đó chọn hình nền mong muốn để vào.

6. Sau khi chọn xong nhấn Set.

7. Cuối cùng, nhấp vào Đặt đồng thời.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất