big win 777 apk-Bạn có biết từ trái nghĩa của xanh tươi không?

  thời gian phát hành:2023-12-04 20:50:37   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
Từ trái nghĩa của verdant1. Từ trái nghĩa của xanh tươi là: khô héo. 2. Màu xanh lá cây là một từ ti big win 777 apk。

Từ trái nghĩa của verdant

1. Từ trái nghĩa của xanh tươi là: khô héo.

big win 777 apk-Bạn có biết từ trái nghĩa của xanh tươi không?

2. Màu xanh lá cây là một từ tiếng Trung,ạncóbiếttừtráinghĩacủaxanhtươikhôbig win 777 apk phát âm là cōng lóng. Nó có nghĩa là thảm thực vật xanh tươi và tươi tốt, trải dài đến rậm rạp và tươi tốt; dày đặc, mạnh mẽ, đẹp đẽ và mờ mịt. Trích “Giang Phủ” của Quách Phổ đời Tấn: “Cuối sông đầy cànqian, Càn Hối xanh tươi.”

big win 777 apk-Bạn có biết từ trái nghĩa của xanh tươi không?

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất