tṛ chơi con cá ăn thịt-Đường dẫn trên mặt đất có nghĩa là gì?

  thời gian phát hành:2023-12-04 20:33:00   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Đường kính mặt đất là thuật ngữ dùng để chỉ vị trí đo trong việc đo cây cảnh quan. Đường kính mặt tṛ chơi con cá ăn thịt。

1. Đường kính mặt đất là thuật ngữ dùng để chỉ vị trí đo trong việc đo cây cảnh quan. Đường kính mặt đất là đường kính của cây (cây con) ở một khoảng cách nhất định so với mặt đất,Đườngdẫntrênmặtđấtcónghĩalàgìtṛ chơi con cá ăn thịt tương tự như đường kính cây và đường kính ngang ngực, thường dùng để biểu thị các đặc điểm kỹ thuật của cây và cây con.

2. Cách hiểu chung là “đường kính của thân cây sát mặt đất” nhưng đường kính thực tế cách mặt đất là 20 cm.

tṛ chơi con cá ăn thịt-Đường dẫn trên mặt đất có nghĩa là gì?

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất