những ván cờ hay của lại lư huynhThận trọng có nghĩa là gì?-Trang web thng tin quan tm

những ván cờ hay của lại lư huynhThận trọng có nghĩa là gì?

  thời gian phát hành:2023-12-04 21:17:41   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Hãy cẩn thận với từ vựng tiếng Trung. Bính âm: shěnshèn Định nghĩa: Đề cập đến sự cẩn thận, thận những ván cờ hay của lại lư huynh。

1. Hãy cẩn thận với từ vựng tiếng Trung. Bính âm: shěnshèn Định nghĩa: Đề cập đến sự cẩn thận,ậntrọngcónghĩalàgìnhững ván cờ hay của lại lư huynh thận trọng.

2. Nguồn: "Tiểu sử Hanshu·Yu Dingguo".

những ván cờ hay của lại lư huynhThận trọng có nghĩa là gì?

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất