sv388 casino trực tiếp đá gà đ̣nCách phát âm từ điển trong tiếng Anh Từ điển trong tiếng Anh là gì

  thời gian phát hành:2023-12-04 20:31:12   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Từ điển tiếng Anh là: Từ điển. Cách phát âm: Tiếng Anh [dɪkʃənri], Tiếng Mỹ [dɪkʃəneri]. 2. Ví dụ sv388 casino trực tiếp đá gà đ̣n。

1. Từ điển tiếng Anh là: Từ điển. Cách phát âm: Tiếng Anh [dɪkʃənri],áchphátâmtừđiểntrongtiếngAnhTừđiểntrongtiếngAnhlàgìsv388 casino trực tiếp đá gà đ̣n Tiếng Mỹ [dɪkʃəneri].

2. Ví dụ: Cô ấy mua cho tôi một cuốn từ điển tiếng Anh. Cô ấy mua cho tôi một cuốn từ điển tiếng Anh.

sv388 casino trực tiếp đá gà đ̣nCách phát âm từ điển trong tiếng Anh Từ điển trong tiếng Anh là gì

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất