thần may mắn hy lạp_Cách phát âm Huyi trong bính âm như thế nào?-Trang web thng tin quan tm

thần may mắn hy lạp_Cách phát âm Huyi trong bính âm như thế nào?

  thời gian phát hành:2023-12-04 21:08:05   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Bính âm của Huyi là: hù yì. Huyện Huyi (H ù y ì) là một phần của thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây thần may mắn hy lạp。

1. Bính âm của Huyi là: hù yì. Huyện Huyi (H ù y ì) là một phần của thành phố Tây An,áchphátâmHuyitrongbínhâmnhưthếnàthần may mắn hy lạp tỉnh Thiểm Tây, trước đây gọi là huyện Yu và huyện Hồ. Nó nằm ở phía tây nam thành phố Tây An, giáp sông Weishui ở phía bắc, qua sông từ thành phố Xingping và bên kia sông từ quận Qindu của thành phố Hàm Dương. Nó được bao bọc bởi quận Trường An ở phía đông, sông Gaoguan và sông Fenghe, sông Baima và quận Chu Chi ở phía tây, với tổng diện tích 1.282 km2

2. Huyện Huyi là quê hương của tranh dân gian hiện đại Trung Quốc, quê hương của thơ ca Trung Quốc, là huyện văn minh quốc gia, huyện y tế quốc gia, thị trấn Gò quốc gia.

thần may mắn hy lạp_Cách phát âm Huyi trong bính âm như thế nào?

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất