Tôi vô tình gửi phí vào số của người khác trực tuyến, China Unicom có ​​thể hoàn lại tiền cho tôi không?play now gg roblox

  thời gian phát hành:2023-12-01 11:17:57   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
Câu trả lời được in lại trên trang web chính thức của China Unicom:Rất tiếc, vì thanh toán đã thành play now gg roblox。

Câu trả lời được in lại trên trang web chính thức của China Unicom:

Rất tiếc,ôivôtìnhgửiphívàosốcủangườikháctrựctuyếnChinaUnicomcó​​thểhoànlạitiềnchotôikhôplay now gg roblox vì thanh toán đã thành công nên thao tác không thể khôi phục. Hãy nhớ kiểm tra cẩn thận số điện thoại hoặc tài khoản băng thông rộng của bạn vào lần thanh toán tiếp theo.

Tôi vô tình gửi phí vào số của người khác trực tuyến, China Unicom có ​​thể hoàn lại tiền cho tôi không?play now gg roblox

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất