Hoa quả nổi giận OnlineTalkback Huawei buộc phải đóng cửa-Trang web thng tin quan tm

Hoa quả nổi giận OnlineTalkback Huawei buộc phải đóng cửa

  thời gian phát hành:2023-12-04 21:24:14   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
Model thương hiệu: Huawei Enjoy 20eHệ thống: HarmonyOS 2.0.0Huawei talkback bị buộc tắt, mình chia s Hoa quả nổi giận Online。

Model thương hiệu: Huawei Enjoy 20e

Hệ thống: HarmonyOS 2.0.0

Hoa quả nổi giận OnlineTalkback Huawei buộc phải đóng cửa

Huawei talkback bị buộc tắt,ộcphảiđóngcửHoa quả nổi giận Online mình chia sẻ với các bạn cách tắt chức năng talkback trên điện thoại Huawei.

Hoa quả nổi giận OnlineTalkback Huawei buộc phải đóng cửa

Cách 1:

Hoa quả nổi giận OnlineTalkback Huawei buộc phải đóng cửa

Nhấp đúp để mở cài đặt điện thoại và nhấp vào Tùy chọn trợ năng

Nhấp vào Khả năng truy cập để vào trang và nhấp vào màn hình để đọc to

Nhập trang, nhấp vào nút chuyển đọc màn hình và nhấp vào OK

Cách 2:

Nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi giao diện nhắc tắt TalkBack xuất hiện

Sau đó nhấn và giữ màn hình bằng hai ngón tay trong hơn 3 giây để thoát khỏi chế độ TalkBack

Phương pháp ba:

Nhấn và giữ đồng thời phím tăng âm lượng + phím giảm âm lượng trên điện thoại của bạn để thoát chế độ TalkBack

Tóm tắt:

Cách 1:

Nhấp đúp để đặt chức năng trợ năng

Nhấp đúp vào màn hình có thể truy cập để đọc to

Nhấp đúp để tắt đọc màn hình

Cách 2:

Nhấn và giữ nút nguồn để vào giao diện nhắc nhở

Nhấn và giữ màn hình bằng hai ngón tay trong 3 giây để thoát

Phương pháp ba:

Nhấn đồng thời phím tăng giảm âm lượng để thoát

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất