Cá cược đá gà thắng đẫm, cực hiệu quả các thần kê khôngnên bỏ lỡ_Cách đăng ký trên Douyin-Trang web thng tin quan tm

Cá cược đá gà thắng đẫm, cực hiệu quả các thần kê khôngnên bỏ lỡ_Cách đăng ký trên Douyin

  thời gian phát hành:2023-12-04 21:46:21   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
Model thương hiệu: Huawei Enjoy 20eHệ thống: HarmonyOS 2.0.0Phiên bản phần mềm: Douyin 20.6.0Phương Cá cược đá gà thắng đẫm, cực hiệu quả các thần kê khôngnên bỏ lỡ。

Model thương hiệu: Huawei Enjoy 20e

Hệ thống: HarmonyOS 2.0.0

Cá cược đá gà thắng đẫm, cực hiệu quả các thần kê khôngnên bỏ lỡ_Cách đăng ký trên Douyin

Phiên bản phần mềm: Douyin 20.6.0

Cá cược đá gà thắng đẫm, cực hiệu quả các thần kê khôngnên bỏ lỡ_Cách đăng ký trên Douyin

Phương pháp này phù hợp với điện thoại Apple và các điện thoại Android khác,áchđăngkýtrêCá cược đá gà thắng đẫm, cực hiệu quả các thần kê khôngnên bỏ lỡ nhưng do các hãng điện thoại, hệ thống và phiên bản phần mềm khác nhau nên có những khác biệt nhỏ trong các bước thao tác.

Cá cược đá gà thắng đẫm, cực hiệu quả các thần kê khôngnên bỏ lỡ_Cách đăng ký trên Douyin

Cách đăng ký Douyin như thế nào Mình xin chia sẻ với các bạn cách đăng ký Douyin nhé.

Cách đăng ký tài khoản Douyin hiện hỗ trợ ràng buộc đăng nhập tài khoản của bên thứ ba (hỗ trợ đăng nhập tài khoản của bên thứ ba: WeChat, QQ, Weiwei, Toutiao) và sử dụng số điện thoại di động chưa đăng ký để đăng nhập vào Douyin và bạn có thể tự động đăng ký tài khoản Douyin. tài khoản Douyin mới.

Cách 1

Mở phần mềm Douyin trên điện thoại di động của bạn, vào trang và nhấp vào tôi

Nhập số điện thoại di động của bạn, kiểm tra Tôi đã đọc và đồng ý, nhấp vào Xác minh và đăng nhập

Cuối cùng nhập mã xác minh và nhấn đăng nhập để tự động đăng ký tài khoản Douyin mới

Cách 2

Mở phần mềm Douyin trên điện thoại di động của bạn, vào trang và nhấp vào tôi

Chọn cách đăng nhập khác nhấn Đồng ý và đăng nhập

Sau khi vào trang, chọn tài khoản bên thứ ba mà bạn muốn đăng nhập nếu cần

Tóm tắt:

Cách 1:

Nhập trang Douyin của tôi

Nhập số điện thoại di động của bạn và đánh dấu vào ô đồng ý, chọn xác minh và đăng nhập

Nhập mã xác minh để đăng nhập

Cách 2:

Nhập trang Douyin của tôi

Mở các cách đăng nhập khác, chọn đồng ý và đăng nhập

Chỉ cần chọn phương thức đăng nhập để đăng nhập

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất