Trò chơi bắn cá Paradise-Phát âm "ba điểm nước và một phòng" là gì Phát âm "ba điểm nước và một phòng" là gì?

  thời gian phát hành:2023-12-04 20:35:59   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Ba huyệt nước và một phòng đọc là: Jian (jiàn). 2. Jian là một chữ Hán, phát âm là jiàn, có nghĩa Trò chơi bắn cá Paradise。

1. Ba huyệt nước và một phòng đọc là: Jian (jiàn).

2. Jian là một chữ Hán,átâmbađiểmnướcvàmộtphònglàgìPhátâmbađiểmnướcvàmộtphònglàgìTrò chơi bắn cá Paradise phát âm là jiàn, có nghĩa là mương, suối trên núi. ngữ âm. Từ trong nước phát ra âm thanh. Nghĩa gốc: một con mương kẹp giữa hai ngọn núi. Từ "Shuowen" - Jian, một ngọn núi có nước.

Trò chơi bắn cá Paradise-Phát âm

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất