sách vàng sáng tạo việt namChina Unicom: Tại sao nó báo kết nối không thành công khi thực hiện cuộc gọi video?

  thời gian phát hành:2023-12-04 20:28:30   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
Câu trả lời được in lại trên trang web chính thức của China Unicom:Đây là lý do:Đầu tiên, người gọi sách vàng sáng tạo việt nam。

Câu trả lời được in lại trên trang web chính thức của China Unicom:

Đây là lý do:

sách vàng sáng tạo việt namChina Unicom: Tại sao nó báo kết nối không thành công khi thực hiện cuộc gọi video?

Đầu tiên,ạisaonóbáokếtnốikhôngthànhcôngkhithựchiệncuộcgọsách vàng sáng tạo việt nam người gọi không phải là người dùng 3G của China Unicom.

sách vàng sáng tạo việt namChina Unicom: Tại sao nó báo kết nối không thành công khi thực hiện cuộc gọi video?

Thứ hai, bên gọi đang sử dụng mạng 2G hoặc mạng 3G không đủ mạnh để hỗ trợ cuộc gọi video.

sách vàng sáng tạo việt namChina Unicom: Tại sao nó báo kết nối không thành công khi thực hiện cuộc gọi video?

Thứ ba, điện thoại di động của bên gọi không hỗ trợ chức năng gọi video.

Thứ tư, người được gọi không phải là người dùng 3G của China Unicom.

Thứ năm, bên được gọi đang sử dụng mạng 2G hoặc mạng 3G không đủ để hỗ trợ cuộc gọi video.

Thứ sáu, điện thoại di động của bên được gọi không hỗ trợ chức năng gọi video.

Thứ bảy, bên được gọi từ chối cuộc gọi video.

Thứ tám, trong cuộc gọi video, cả bên gọi và bên được gọi đều phải chuyển từ mạng 3G sang mạng 2G.

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất