tuyệt địa cầu sinh - chương htop 10 casino online_Cách kiểm tra tên ẩn của bên kia trên Alipay-Trang web thng tin quan tm

tuyệt địa cầu sinh - chương htop 10 casino online_Cách kiểm tra tên ẩn của bên kia trên Alipay

  thời gian phát hành:2023-12-04 21:56:49   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
Model thương hiệu: iPhone13 ProHệ thống: iOS15.6.1Phiên bản phần mềm: Alipay 10.2.96Phương pháp này tuyệt địa cầu sinh - chương htop 10 casino online。

Model thương hiệu: iPhone13 Pro

Hệ thống: iOS15.6.1

tuyệt địa cầu sinh - chương htop 10 casino online_Cách kiểm tra tên ẩn của bên kia trên Alipay

Phiên bản phần mềm: Alipay 10.2.96

tuyệt địa cầu sinh - chương htop 10 casino online_Cách kiểm tra tên ẩn của bên kia trên Alipay

Phương pháp này phù hợp với điện thoại Android và các điện thoại Apple khác,áchkiểmtratênẩncủabênkiatrêtuyệt địa cầu sinh - chương htop 10 casino online nhưng do các hãng điện thoại, hệ thống và phiên bản phần mềm khác nhau nên có những khác biệt nhỏ trong các bước thao tác.

tuyệt địa cầu sinh - chương htop 10 casino online_Cách kiểm tra tên ẩn của bên kia trên Alipay

Cách kiểm tra tên ẩn của bên kia trên Alipay Mình chia sẻ với các bạn cách kiểm tra tên ẩn của bên kia trên Alipay.

Không thể xem được tên ẩn của bên Alipay. Phương pháp ẩn cài đặt Alipay như sau:

1. Mở ỨNG DỤNG Alipay, nhấp vào Của tôi ở góc dưới bên phải và nhấp vào biểu tượng cài đặt

2. Nhấp vào Quyền riêng tư để truy cập, nhập trang và nhấp vào Cài đặt quyền riêng tư chung

3. Vào trang, tắt tiết lộ tên thật với bạn bè và nhấn OK

Tóm tắt:

Nhập Cài đặt của tôi Alipay

Nhập cài đặt quyền riêng tư

Tiết lộ tên thật của tôi cho bạn bè nhé

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất