Di động: Tôi không phải là người dùng doanh nghiệp và thường xuyên nhận được tin nhắn in màu từ người khác, tôi có thể từ chối không?chơi bài garen

  thời gian phát hành:2023-12-01 11:40:05   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
Câu trả lời được in lại từ trang web di động chính thức:Trước tiên, hãy giải thích cho người dùng rằ chơi bài garen。

Câu trả lời được in lại từ trang web di động chính thức:

Trước tiên,độngTôikhôngphảilàngườidùngdoanhnghiệpvàthườngxuyênnhậnđượctinnhắninmàutừngườikháctôicóthểtừchốikhôchơi bài garen hãy giải thích cho người dùng rằng điều này do bên kia đặt ra và sẽ không tính phí cho bạn. Bạn có thể gửi tin nhắn “JJ” tới 10658086 để từ chối nhận in màu. Để tiếp tục nhận bản in màu, hãy gửi tin nhắn văn bản "HF" tới 10658086

Di động: Tôi không phải là người dùng doanh nghiệp và thường xuyên nhận được tin nhắn in màu từ người khác, tôi có thể từ chối không?chơi bài garen

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất