Thanh Kiếm Của AresCách phát âm corpus callosum Phát âm và giải thích về corpus callosum-Trang web thng tin quan tm

Thanh Kiếm Của AresCách phát âm corpus callosum Phát âm và giải thích về corpus callosum

  thời gian phát hành:2023-12-04 21:53:58   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Corpus callosum phát âm: pián zhī tǐ. 2. Thể chai là tấm bó sợi nối bán cầu não trái và phải. Trê Thanh Kiếm Của Ares。

1. Corpus callosum phát âm: pián zhī tǐ.

2. Thể chai là tấm bó sợi nối bán cầu não trái và phải. Trên mặt phẳng dọc giữa của não,áchphátâmcorpuscallosumPhátâmvàgiảithíchvềThanh Kiếm Của Ares thể chai có hình vòng cung, phần trước nối với tấm cuối gọi là lỗ thể chai, phần cong gọi là đầu gối thể chai, phần ở giữa gọi là thân của thể chai và phần sau được gọi là phần bị nén của thể chai.

Thanh Kiếm Của AresCách phát âm corpus callosum Phát âm và giải thích về corpus callosum

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất