Súc sắc hay xúc xắcCách phát âm từ “ice” tiếng Anh Từ “ice” tiếng anh là gì-Trang web thng tin quan tm

Súc sắc hay xúc xắcCách phát âm từ “ice” tiếng Anh Từ “ice” tiếng anh là gì

  thời gian phát hành:2023-12-04 21:56:06   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Từ tiếng Anh cho đá là: băng. Cách phát âm: Tiếng Anh [aɪs]; Tiếng Mỹ [aɪs]. 2. Ice là một từ, da Súc sắc hay xúc xắc。

1. Từ tiếng Anh cho đá là: băng. Cách phát âm: Tiếng Anh [aɪs]; Tiếng Mỹ [aɪs].

2. Ice là một từ,iceSúc sắc hay xúc xắc danh từ, động từ và tính từ trong tiếng Anh. Khi được sử dụng như một danh từ, nó có nghĩa là "đá; kem; đặt trước; (tiếng lóng) kim cương". Khi dùng như ngoại động từ thì nó có nghĩa là "băng"; khi dùng như nội động từ thì nó có nghĩa là "băng".

Súc sắc hay xúc xắcCách phát âm từ “ice” tiếng Anh Từ “ice” tiếng anh là gì

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất