Win77-Ý nghĩa của câu thành ngữ "Những người thành đạt đầu tiên là người đầu tiên" có ý nghĩa gì?

  thời gian phát hành:2023-12-04 20:03:46   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
1. Thầy đến trước có nghĩa là: ai học giỏi thì ở trước, ai đã nắm vững thì ở trước. Điều đó cũng có Win77。

1. Thầy đến trước có nghĩa là: ai học giỏi thì ở trước,ÝnghĩacủacâuthànhngữNhữngngườithànhđạtđầutiênlàngườiđầutiêncóýnghĩagìWin77 ai đã nắm vững thì ở trước. Điều đó cũng có nghĩa là dù bạn già hay trẻ, ai vượt qua kỳ thi trước sẽ được tôn trọng.

2. Văn bản gốc: Việc học không có già hay trẻ, chỉ có người đã nắm vững mới đến trước. Đó là một câu nói phổ biến.

Win77-Ý nghĩa của câu thành ngữ

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất