soi cầu việt anh-China Unicom: Card mạng không dây có thể thực hiện cuộc gọi không?-Trang web thng tin quan tm

soi cầu việt anh-China Unicom: Card mạng không dây có thể thực hiện cuộc gọi không?

  thời gian phát hành:2023-12-04 21:47:12   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
Câu trả lời được đăng lại từ trang web chính thức của China Unicom:Thẻ Internet không dây không có c soi cầu việt anh。

Câu trả lời được đăng lại từ trang web chính thức của China Unicom:ạngkhôngdâycóthểthựchiệncuộcgọikhôsoi cầu việt anh

Thẻ Internet không dây không có chức năng gọi thoại mà chỉ có chức năng truy cập Internet không dây và chức năng nhắn tin văn bản điểm-điểm.

soi cầu việt anh-China Unicom: Card mạng không dây có thể thực hiện cuộc gọi không?

ạngkhôngdâycóthểthựchiệncuộcgọikhôsoi cầu việt anh

soi cầu việt anh-China Unicom: Card mạng không dây có thể thực hiện cuộc gọi không?

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất