các kèo bóng đá là ǵChina Unicom: Làm thế nào để sử dụng tính năng gọi ba chiều?

  thời gian phát hành:2023-12-01 11:45:26   tác giả:玩站nhỏ弟   Khu vực bình luận
Câu trả lời được đăng lại từ trang web chính thức của China Unicom:Cuộc gọi ba chiều có thể mô phỏng các kèo bóng đá là ǵ。

Câu trả lời được đăng lại từ trang web chính thức của China Unicom:

Cuộc gọi ba chiều có thể mô phỏng hiệu ứng của một cuộc họp tại chỗ. Đầu tiên,àmthếnàođểsửdụngtínhnănggọibachiềcác kèo bóng đá là ǵ phải có người tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức những người tham gia tham gia và có thể kiểm soát diễn biến cuộc họp. Ví dụ về cách sử dụng cuộc gọi ba bên: A đóng vai trò là người khởi tạo cuộc gọi ba bên. Đầu tiên, A thiết lập cuộc gọi với B, thông báo và giữ cuộc gọi với B, sau đó A quay số C như cách thực hiện cuộc gọi thông thường, sau khi nói chuyện với C, nhấn phím gửi để nhận cuộc gọi đồng thời giữa A, B và C. Nếu muốn tăng số lượng người gọi, A có thể tiếp tục gọi cho D, E... như mô tả ở trên.

các kèo bóng đá là ǵChina Unicom: Làm thế nào để sử dụng tính năng gọi ba chiều?

Những bài viết liên quan

bình luận mới nhất